برترین استاد ادبیات فارسی کنکور

مولف کتب برتر آموزشی کنکور

بیش از ۲۰ سال سابقه تدریس دروس کنکوری

آموزش دین و زندگی به روش رمزگردانی

نویسنده کتاب پرفروش دین و زندگی آسان است

مولف لوح های فشرده آموزشی عربی برتر

برای ۱۰۰ زدن در ادبیات، عربی و دین و زندگی کنکور با استاد احمدی همراه باشید

masod

مهندس مسعودی

shey

دکتر شیخی

mahbob

دکتر محبوبی

rabi

مهندس ربیعیان

پکیج طلایی

محصول /رایگان

پکیج نقره ای

برنامه /رایگان

پکیج برنزی

مشاوره /رایگان

تماس با پشتیانی

/

۱۰ توصیه مهم کنکور آسان است برای موفقیت اساسی در نیم سال دوم

۱۰ توصیه مهم کنکور آسان است برای موفقیت اساسی در نیم سال دوم

هر چه به انتهای مسیر نزدیک تر می شویم مدیریت کردن امور…
گامهای آموزش در رشته مهندسی مواد از استاد احمدی قسمت (۲)

گامهای آموزش در رشته مهندسی مواد از استاد احمدی قسمت (۲)

گامهای آموزش در رشته مهندسی مواد از استاد احمدی قسمت (۲) درس‌های‌…
گامهای آموزش در رشته مهندسی مواد از استاد احمدی قسمت (۱)

گامهای آموزش در رشته مهندسی مواد از استاد احمدی قسمت (۱)

گامهای آموزش در رشته مهندسی مواد از استاد احمدی قسمت (۱) مقدمه…
دیدگاه استاد احمدی از بهترین گرایش رشته مهندسی معدن قسمت (۳)

دیدگاه استاد احمدی از بهترین گرایش رشته مهندسی معدن قسمت (۳)

دیدگاه استاد احمدی از بهترین گرایش رشته مهندسی معدن قسمت (۳) توانایی‌های‌…
دیدگاه استاد احمدی از بهترین گرایش رشته مهندسی معدن قسمت (۲)

دیدگاه استاد احمدی از بهترین گرایش رشته مهندسی معدن قسمت (۲)

دیدگاه استاد احمدی از بهترین گرایش رشته مهندسی معدن قسمت (۲) درس‌های‌…
دیدگاه استاد احمدی از بهترین گرایش رشته مهندسی معدن قسمت (۱)

دیدگاه استاد احمدی از بهترین گرایش رشته مهندسی معدن قسمت (۱)

دیدگاه استاد احمدی از بهترین گرایش رشته مهندسی معدن قسمت (۱) مقدمه…
آشنایی با رشته مهندسی فناوری اطلاعات با استاد احمدی قسمت (۳)

آشنایی با رشته مهندسی فناوری اطلاعات با استاد احمدی قسمت (۳)

آشنایی با رشته مهندسی فناوری اطلاعات با استاد احمدی قسمت (۳) درس‌های…
آشنایی با رشته مهندسی فناوری اطلاعات با استاد احمدی قسمت (۲)

آشنایی با رشته مهندسی فناوری اطلاعات با استاد احمدی قسمت (۲)

آشنایی با رشته مهندسی فناوری اطلاعات با استاد احمدی قسمت (۲) توانایی‌های…
آشنایی با رشته مهندسی فناوری اطلاعات با استاد احمدی قسمت (۱)

آشنایی با رشته مهندسی فناوری اطلاعات با استاد احمدی قسمت (۱)

آشنایی با رشته مهندسی فناوری اطلاعات با استاد احمدی قسمت (۱) مقدمه…