دسته: مقالات

تکنیک های تست زنی به زبان استاد احمدی قسمت (۱۲)

تکنیک های تست زنی به زبان استاد احمدی قسمت (۱۲) چگونه به یک تندخوان تبدیل شویم؟ تندخوانی برای همه نوع متن است, از خواندن روزنامه وار داستان تا خواندن درس زیست برای کنکور . در…

تکنیک های تست زنی به زبان استاد احمدی قسمت (۱۱)

تکنیک های تست زنی به زبان استاد احمدی قسمت (۱۱) نحوه تست زدن برای آزمون های آزمایشی : معمولاً برای آزمون های آزمایشی حدود دو الی سه هفته زمان دارید نحوه تست زدن ما باید…

تکنیک های تست زنی به زبان استاد احمدی قسمت (۱۰)

تکنیک های تست زنی به زبان استاد احمدی قسمت (۱۰) توصیه تست زنی در خانه: در تمرینات تست زنی خود حتما روش رد گزینه را تمرین کنید به این صورت که اگر با خواندن صورت…

تکنیک های تست زنی به زبان استاد احمدی قسمت (۹)

تکنیک های تست زنی به زبان استاد احمدی قسمت (۹) شیوه ی تست زنی درمنزل: سعی کنید هرتعداد درس را که در روز میخوانید با توجه به شرایط،بودجه بندی و زمان آزمون از خود یکجا…

تکنیک های تست زنی به زبان استاد احمدی قسمت (۸)

تکنیک های تست زنی به زبان استاد احمدی قسمت (۸) دروس عمومی: در درس های عمومی نیز همانند دروس اختصاصی بلافاصله بعد از مطالعه باید تست زنی انجام گیرد.در کنکورهای دهه ی ۸۰ و قبل…

تکنیک های تست زنی به زبان استاد احمدی قسمت (۷)

تکنیک های تست زنی به زبان استاد احمدی قسمت (۷) اگر در تستی توانستید با اطمینان دو گزینه را حذف کنید احتمال پاسخ درست شما ۵۰% است که به ریسکش می ارزد و احتمال خوبی…
تماس تلفنی