دسته: اسلایدشو

استاد احمدی از نکات طلایی مطالعه در کنکور میگوید ( بخش سوم )

استاد احمدی از نکات طلایی مطالعه در کنکور میگوید ( بخش سوم ) نکات طلایی مطالعه برای کنکور – بهترین روش نشستن برای درس خواندن یکی دیگر از نکات مطالعه برای کنکور، بهترین روش نشستن…

استاد احمدی از نکات طلایی مطالعه در کنکور میگوید ( بخش دوم )

استاد احمدی از نکات طلایی مطالعه در کنکور میگوید ( بخش دوم ) کیفیت هوای تنفسی: کیفیت هوای تنفسی مکان مطالعه برای کنکور، هم از نظر ایجاد نشاط و هم از لحاظ فراهم آوردن موجبات…

استاد احمدی از نکات طلایی مطالعه در کنکور میگوید ( بخش اول )

استاد احمدی از نکات طلایی مطالعه در کنکور میگوید ( بخش اول ) یکی از سوالاتی که ذهن اکثر داوطلبان کنکور را درگیر کرده است، این است که چطور برای کنکور درس بخوانند تا بهترین…

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش دهم )

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش دهم ) !!!! نمیتونی !!!! میدونی چرا ثابت کردن این موضوع ، اینقدر براش اهمیت داره ؟! چون قسم خورده ! چون خودش…

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش نهم )

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش نهم ) آره یا نه؟ میخوای یا نمیخوای؟ خستگی ، خواب ، بی پولی ، بیماری ، کسالت ، غر غر و نق…

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش هشتم )

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش هشتم ) آره یا نه؟ میخوای یا نمیخوای؟ آره شاید محدودیت باشه شاید تمام دست و پات از خاکی های مسیر تاول بزنه،…
تماس تلفنی