دسته: اسلایدشو

آشنایی با رشته مهندسی کامپیوتر از استاد احمدی قسمت (۲)

آشنایی با رشته مهندسی کامپیوتر از استاد احمدی قسمت (۲) درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل‌ : دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش‌های‌ کامپیوتر : فیزیک‌، ریاضی‌، مبانی‌ کامپیوتر و برنامه‌سازی‌، آزمایشگاه‌ کامپیوتر، معادلات‌ دیفرانسیل‌، ساختمان‌های‌ گسسته‌،…

آشنایی با رشته مهندسی کامپیوتر از استاد احمدی قسمت (۱)

آشنایی با رشته مهندسی کامپیوتر از استاد احمدی قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی کامپیوتر : “انسان باید بیندیشد ولی ماشین باید کار کند.” این شعار متخصصان کامپیوتر است،‌ متخصصانی که با پیشرفت…

استاد احمدی از هر آنچه که از کار یک مهندس عمران را باید بدانید میگوید قسمت (۴)

استاد احمدی از هر آنچه که از کار یک مهندس عمران را باید بدانید میگوید قسمت (۴) توانایی‌های‌ لازم : متخصص‌ عمران‌ در محیط‌ کار خود با اقشار مختلف‌ جامعه‌ از جمله‌ کارگران‌، تکنسین‌ها و…

استاد احمدی از هر آنچه که از کار یک مهندس عمران را باید بدانید میگوید قسمت (۳)

استاد احمدی از هر آنچه که از کار یک مهندس عمران را باید بدانید میگوید قسمت (۳) گرایش‌ عمران‌ ـ آب: می‌گویند در آینده‌ای نه چندان دور، دست‌یابی به منابع آبی جدید برای کشورهای منطقه…

استاد احمدی از هر آنچه که از کار یک مهندس عمران را باید بدانید میگوید قسمت (۲)

استاد احمدی از هر آنچه که از کار یک مهندس عمران را باید بدانید میگوید قسمت (۲) دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ عمران‌: تکنولوژی‌ بتن‌، تحلیل‌ سازه‌، بارگذاری‌، مهندسی‌ پی‌، سازه‌های‌ بتنی‌، سازه‌های‌ فولادی‌، روش‌های‌ اجرایی‌ ساختمان‌،…

استاد احمدی از هر آنچه که از کار یک مهندس عمران را باید بدانید میگوید قسمت (۱)

استاد احمدی از هر آنچه که از کار یک مهندس عمران را باید بدانید میگوید قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی عمران : هنگامی که وارد یک شهر می‌شوید، در نگاه اول چه…
تماس تلفنی