دسته: ویدئو

حل تکنیکی تست های مبحث حد – مهندس مسعودی

    کنکور,کنکور نیوز,کنکور اسان,مهندس مسعودی,استاد,کنکور اسان است,کنکور برتر,کنکورآسان,مهندس مسعودی,انتشارات گیلنا

حل تکنیکی تست های مبحث دینامیک – مهندس مسعودی

کنکور,کنکور نیوز,کنکور اسان,مهندس مسعودی,استاد,کنکور اسان است,کنکور برتر,کنکورآسان  

تدریس تکنیکی زبان انگلیسی کنکور استاد محجوبی کنکور آسان است

تدریس تکنیکی شیمی مهندس مهرپور

تدریس تکنیکی ادبیات رشته انسانی

رازهای موفقیت در کنکور از زبان

تماس تلفنی