ریاضی کنکور

اکثر داوطلبان کنکور با میانگین زیر  20 درصد در درس ریاضی مواجه هستند

چه رشته ریاضی چه رشته تجربی و برای رتبه خوب آوردن بکی از راه های مناسب و امکان پذیر درصد بالای ریاضی زدن است

 

نمومه تصویر محصول

 

 

لیست محصولات نظام جدید ( تاریخ بروز رسانی خرداد ۹۷ )

قیمت

محصول

۱۰۰

دهم مجموعه،الگوودنباله مسعودی

۶۰

دهم آمار و احتمال جامع مسعودی

۶۰

دهم روش تست زنی مجموعه مسعودی

۶۰

دهم روش تست زنی الگو و دنباله مسعودی

۷۵

دهم روش تست زنی مثلثات مسعودی

۷۰

دهم روش تست زنی معادلات و سهمی مسعودی

۴۵

دهم روش تست زنی نامعادلات  مسعودی

۵۰

دهم روش­تست­زنی تابع مسعودی

۴۵

دهم روش‌تست‌زنی شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) مسعودی

۴۵

دهم روش‌تست‌زنی آمار و احتمال مسعودی

۴۵

دهم خلاقیت در تابع  مسعودی

۳۰

دهم خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) مسعودی

۳۰

دهم خلاقیت در آمار و احتمال مسعودی

 

 

۶۵

یازدهم رشته تجربی هندسه تحلیلی مسعودی

۴۵

یازدهم رشته تجربی روش‌تست‌زنی هندسه تحلیلی مسعودی

۷۵

یازدهم رشته تجربی معادله و سهمی جامع مسعودی

۷۰

یازدهم رشته تجربی تابع مسعودی

۹۰

یازدهم رشته تجربی روش­تست­زنی تابع مسعودی

۷۵

یازدهم رشته تجربی روش تستزنی مثلثات مسعودی

۱۰۰

یازدهم رشته تجربی توابع نمایی و لگاریتمی مسعودی

۶۵

یازدهم رشته ریاضی هندسه تحلیلی مسعودی

۴۵

یازدهم رشته ریاضی روش‌تست‌زنی هندسه تحلیلی

۸۰

یازدهم رشته ریاضی معادله و سهمی جامع مسعودی

۹۰

یازدهم رشته ریاضی تابع مسعودی

۹۰

یازدهم رشته ریاضی روش­تست­زنی تابع مسعودی

۱۱۵

یازدهم رشته ریاضی توابع نمایی و لگاریتمی مسعودی

۸۰

یازدهم رشته ریاضی مثلثات مسعودی

 

 

 

 

۹۰

دهم مثلثات جامع شاهانی

۱۰۵

دهم توان های گویا و عبارت های جبری شاهانی

۱۰۵

دهم اموزش جامع هندسه فصل ۱و۲ شاهانی

۱۰۵

یازدهم آموزش جامع هندسه فصل دوم ویژه تجربی

 

 

۲۰۰

هفتم آموزش جامع گرشاسبی

۲۲۵

نهم فصل ۷،۴،۲ و ۸ گرشاسبی

۲۲۵

نهم فصل ۵،۳،۱ و ۶ گرشاسبی

 

 

۹۰

دهم آموزش فصل ۱ و ۲ عبدوس

۹۰

دهم آموزش فصل ۳ و ۴ عبدوس

 
 
نمونه تدریس نظام جدید
به زودی
 
 

لیست محصولات نظام قدیم ( تاریخ بروز رسانی خرداد ۹۷ )

قیمت

محصول

۵۰

دنباله و استلزام مسعودی

۱۰۵

حد جامع مسعودی

۳۰

مجانب و نگاهی به رسم نمودار مسعودی

۴۵

آنالیز ترکیبی مسعودی

۹۰

احتمال مسعودی

۲۰

پیوستگی مسعودی

۹۵

نظریه معادلات و سهمی مسعودی

۴۰

نامعادلات جبری، قدرمطلق و ترکیبی مسعودی

۱۴۰

مشتق ۱ VVIP  مسعودی

۵۰

مشتق ۲  VVIP مسعودی

۱۲۰

مشتق ۳ VVIP مسعودی

۱۲۰

انتگرال، سری، رسم نمودار و روابط مثلثاتی مسعودی

۳۰

توابع نمایی و لگاریتم مسعودی

۱۲۰

مثلثات مسعودی

۶۰

روش‌های تست‌زنی مثلثات مسعودی

۱۰۰

تابع جامع مسعودی

۵۰

هندسه۱ فصل اول هندسه و استدلال مسعودی

۵۰

ماتریس مسعودی

۴۵

قدر مطلق و جزء صحیح مسعودی

۳۰

هندسه مختصاتی مسعودی

۴۵

روش تست زنی تصاعد حسابی مسعودی

۴۵

روش تست زنی تصاعد هندسی مسعودی

۴۵

روش تست زنی آمار مسعودی

۱۲۰

جمع بندی بسته ۱ مسعودی

۱۲۰

جمع بندی بسته ۲ مسعودی

۱۶۵

جمع بندی بسته ۳ مسعودی

۱۱۰

جمع بندی بسته ۴ مسعودی

۹۰

جمع بندی بسته ۵ مسعودی

۷۴۰

جمع بندی کامل ریاضی مسعودی

۲۱۰

جمع بندی ۲ روزه  کامل مسعودی

۵۰

نظریه اعداد اکبری

۴۰

ترکیبات اکبری

۱۰۰

مثلثات ویژه ریاضی اکبری

۶۰

آمار و مدل سازی اکبری

۱۱۰

دیفرانسیل ۲ عبدوس

۶۰

ریاضی سال اول گرشاسبی

۷۵

هندسه ۱ گرشاسبی

۹۰

هندسه ۱ فوق­حرفه ای حبیبی

۸۰

هندسه ۲ فوق­حرفه ای حبیبی

۵۰

روش­های تست­زنی هندسه ۱ حبیبی

۵۰

روش­های تست­زنی هندسه ۲ حبیبی

۶۰

هندسه  تحلیلی (بردارها) حبیبی

۹۰

هندسه  تحلیلی (خط و صفحه) حبیبی

۷۵

ریاضیات گسسته (گراف) حبیبی

۹۰

جبر و احتمال حبیبی

۹۰

روش تست زنی هندسه پایه و تحلیلی ، گسسته حبیبی

 

 

نمونه تدریس نظام قدیم

شماره حساب جهت تهیه محصولات:

بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
ملت احمد سلام ۸۰۴۱۸۱۱۵۱۹ ۶۱۰۴۳۳۷۷۲۳۷۲۹۹۲۵

شماره تماس جهت تهیه محصولات :

۰۹۱۲۸۳۷۵۷۴۷

کنکور,کنکور اسان,مهندس مسعودی,شماره حساب استاد,شماره حساب کنکور اسان است,استاد,کنکور اسان است,لیست محصولات

,ونوس,موسسه ونوس,آسان بیاموزیم,کانون فرهنگی قلم چی,گزینه ۲,گزینه دو,

187 Comments

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس تلفنی