برچسب: امتحانات نهایی

روش های استاد احمدی برای پشت کنکوری ها

روش های استاد احمدی برای پشت کنکوری ها این روزها که داوطلبان نظام جدید مشغول به خواندن برای امتحانات نهایی هستند، داوطلبان نظام قدیم یا به عبارتی پشت کنکوری‌ها چه می‌کنند؟ آیا از وقت خود…

نکاتی برای موفقیت در امتحانات نهایی از استاد احمدی

نکاتی برای موفقیت در امتحانات نهایی از استاد احمدی ۱-  برای مدیریت زمان وقت بگذارید برای اینکه در امتحانات موفق شوید باید خوب مطالعه کنید، ولی نه اینکه بدون مدیریت کردن زمان به سمت کتابها…
تماس تلفنی