برچسب: امتحان نهایی

اشتباهات رایج آزمون

چگونه می توان از سوالات غلط آزمون کاست؟ چرا این همه غلط دارم؟ هر کاری می کنم کم نمی شن. اشتباهات محاسباتی رو چه جوری برطرف کنم؟   جواب: تا از جواب درست مطمن نشدید…
نمونه

نمونه سوالات امتحانات نهایی از سال ۸۶ تا ۹۳

دانلود سوالات سال ۸۶ دانلود سوالات سال ۸۷ دانلود سوالات سال ۸۸ دانلود سوالات سال ۸۹ دانلود سوالات سال ۹۰ دانلود سوالات سال ۹۱ دانلود سوالات سال ۹۲ رشته انسانی دانلود سوالات سال ۹۲ رشته…
تماس تلفنی