برچسب: برنامه ریزی درسی نهم

توصیه استاد احمدی برای برنامه ریزی درسی پایه‌های تحصیلی

توصیه استاد احمدی برای برنامه ریزی درسی پایه‌های تحصیلی لطفا بار سال کنکور را از همین امسال، کم کنید. مشکل خیلی از دانش آموزان کنکوری و سال چهارم این است، که پایه درسی ضعیفی را…
تماس تلفنی