برچسب: حذف کنکور

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش پنجم )

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش پنجم ) رمز موفقیت در کنکور چیست؟ سوالی که ممکن است برای تمام داوطلبان کنکور ایجاد شده باشد، این مسئله است که رمز…

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش چهارم )

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش چهارم ) آزمون کنکور در ایران در کشورهای مختلف معیارهای بسیار مختلفی برای گزینش دانش آموزان در رشته ها و دانشگاه های مختلف…
تماس تلفنی