برچسب: دانش آموز

شیوه استاد احمدی برای برنامه ریزی درسی قسمت (۱)

شیوه استاد احمدی برای برنامه ریزی درسی قسمت (۱) رتبه های برتر همواره اصول برنامه ریزی کنکور را به درستی رعایت میکنند. میخواهیم نحوه نوشتن برنامه درسی برای کنکور را به شما آموزش دهیم که…
تماس تلفنی