برچسب: دندانپزشکی دانشگاه تهران

قبولی دندانپزشکی از استاد احمدی

مقاله ای در مورد قبولی دندانپزشکی از استاد احمدی چگونه در اوج ناباوری دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران شدم دندانپزشکی دانشگاه تهران ، من مریم اختیاری دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران روزانه هستم. سالی که برای کنکور…
تماس تلفنی