برچسب: روشهای تست زنی

تکنیک های تست زنی به زبان استاد احمدی قسمت (۸)

تکنیک های تست زنی به زبان استاد احمدی قسمت (۸) دروس عمومی: در درس های عمومی نیز همانند دروس اختصاصی بلافاصله بعد از مطالعه باید تست زنی انجام گیرد.در کنکورهای دهه ی ۸۰ و قبل…
تماس تلفنی