برچسب: ریاضی کنکور

کدام مباحث ریاضی کنکور ساده تر است از استاد احمدی

مقاله ای در مورد مباحث ساده تر ریاضی کنکور از استاد احمدی ریاضی کنکور درسی است که خیل عظیمی از داوطلبان کنکور در رشته تجربی ترس خاصی نسبت به آن دارند و به خاطر همین…

تدریس تکنیکی مبحث تصاعد مهندس امیر مسعودی

ریاضی کنکور

اکثر داوطلبان کنکور با میانگین زیر  20 درصد در درس ریاضی مواجه هستند چه رشته ریاضی چه رشته تجربی و برای رتبه خوب آوردن بکی از راه های مناسب و امکان پذیر درصد بالای ریاضی…
تماس تلفنی