برچسب: فیزیک

پیشنهاد استاد احمدی در خصوص رشته ریاضی

پیشنهاد استاد احمدی در خصوص رشته ریاضی همان‌طور که از اسم این رشته پیداست دروس اصلی و مهم این رشته درس ریاضی و فیزیک است. دانش ریاضی از پیش نیازهای اصلی برای موفقیت در این…

روش مطالعه درس فیزیک از استاد احمدی

مقاله ای در مورد روش مطالعه درس فیزیک از استاد احمدی فیزیک آنقدر هم که فکر میکنید سخت نیست ٬ به راحتی میتوانید در کنکورسراسری ۹۹ هرآنچه تست از فیزیک دارید بزنید ٬ فقط کافیست…

روش مطالعه فیزیک از دید استاد احمدی

مقاله ای در مورد روش مطالعه فیزیک از دید استاد احمدی فیزیک آنقدر هم که فکر میکنید سخت نیست ٬ به راحتی میتوانید در کنکورسراسری۹۵ هرآنچه تست از فیزیک دارید بزنید ٬ فقط کافیست در…
تماس تلفنی