برچسب: فیزیک کنکور

روشهای مطالعه فیزیک کنکور از زبان استاد احمدی

مقاله ای در مورد روشهای مطالعه فیزیک کنکور از استاد احمدی شیوه مطالعه درس فیزیک دغدغه دانش آموزان و داوطلبان کنکور است که ما در این مطلب سعی می کرده ایم پاسخ کاملی را به…

تدریس تکنیکی از مبحث مکانیک کنکور توسط مهندس مسعودی

فیزیک کنکور

اکثر داوطلبان کنکور با میانگین زیر  20 درصد در درس فیزیک مواجه هستند چه رشته ریاضی چه رشته تجربی و برای رتبه خوب آوردن بکی از راه های مناسب و امکان پذیر درصد بالای فیزیک…
تماس تلفنی