برچسب: معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی

توصیف رشته الهیات و معارف اسلامی از استاد احمدی قسمت (۲)

توصیف رشته الهیات و معارف اسلامی از استاد احمدی قسمت (۲)   گرایش‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی‌: گرایش‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی‌، دانشجویان‌ را با تاریخ‌ و جغرافیای‌ ممالک‌ اسلامی‌ آشنا…

توصیف رشته الهیات و معارف اسلامی از استاد احمدی قسمت (۱)

توصیف رشته الهیات و معارف اسلامی از استاد احمدی قسمت (۱) مقدمه ای بر معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی : معرفت به معنای شناخت است. شناختی که اولین مرحله از آشنایی و قدم گذاشتن…
تماس تلفنی