برچسب: معرفی رشته امور گمرکی

استاد احمدی رشته امور گمرکی را چگونه معرفی میکند؟

استاد احمدی رشته امور گمرکی را چگونه معرفی میکند؟ مقدمه ای برای معرفی رشته امور گمرکی : نقش مهم و حساس گمرک در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و اجرای مطلوب سیاست‌های تجارت خارجی…
تماس تلفنی