برچسب: معرفی رشته مدیریت و کمیسر دریایی

طرح های آموزشی استاد احمدی در زمینه رشته مدیریت و کمیسر دریایی

طرح های آموزشی استاد احمدی در زمینه رشته مدیریت و کمیسر دریایی مقدمه ای بر معرفی رشته مدیریت و کمیسر دریایی : تهیه‌ قطعات‌ یدکی‌ کشتی‌ یا لوازم‌ الکترونیکی‌ و مکانیکی‌ موجود در کشتی‌، سوخت‌…
تماس تلفنی