برچسب: معرفی رشته مطالعات خانواده

برآورد نیاز جامعه از استاد احمدی بر روی رشته مطالعات خانواده

برآورد نیاز جامعه از استاد احمدی بر روی رشته مطالعات خانواده مقدمه ای بر معرفی رشته مطالعات خانواده : خانواده از دیدگاه اسلام، بنیادی‌ترین واحد اجتماع و منبع اصلی انتقال ارزش‌ها و سنت‌های اجتماعی و…
تماس تلفنی