برچسب: معرفی رشته مهندسی سیستم های انرژی

برنامه ریزی آموزشی استاد احمدی در رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۵)

برنامه ریزی آموزشی استاد احمدی در رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۵) زمینه های فعالیت گروه مهندسی سیتمهای انرژی در حال حاضر در سه زمینه پژوهشی زیر فعالیت دارد: سیستم‌های انرژی در این زمینه…

برنامه ریزی آموزشی استاد احمدی در رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۴)

برنامه ریزی آموزشی استاد احمدی در رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۴) رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده در حال حاضر برگزار کننده رشته های زیر در مقطع تحصیلات تکمیلی است : • کارشناسی…

برنامه ریزی آموزشی استاد احمدی در رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۳)

برنامه ریزی آموزشی استاد احمدی در رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۳) زمینه های فعالیت دانشکده مهندسی انرژی ، یک دانشکده فرارشته ای است که در زمینه های تخصصی زیر فعالیت دارد : •…

برنامه ریزی آموزشی استاد احمدی در رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۲)

برنامه ریزی آموزشی استاد احمدی در رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۲) گرایش‌های رشته گرایش تکنولوژی مهندس این گرایش به عنوان طراح شناخته می شود. مثلاً در جایی بخواهند پالایشگاهی تاسیس کنند، مهندس باید…

برنامه ریزی آموزشی استاد احمدی در رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۱)

برنامه ریزی آموزشی استاد احمدی در رشته مهندسی سیستم های انرژی قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی سیستم های انرژی : در حال حاضر روند رو به رشد تقاضای انرژی از طریق گسترش…
تماس تلفنی