برچسب: معرفی رشته مهندسی شهرسازی

معرفی کامل رشته مهندسی شهرسازی از زبان استاد احمدی قسمت (۳)

معرفی کامل رشته مهندسی شهرسازی از زبان استاد احمدی قسمت (۳) درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل : دروس‌ پایه‌: درآمدی‌ بر شهرشناسی‌، مبانی‌ جامعه‌شناسی‌، درک‌ و بیان‌ محیط‌ شهری‌، مبانی‌ جغرافیا، مبانی‌ اقتصاد، بوم‌شناسی‌…

معرفی کامل رشته مهندسی شهرسازی از زبان استاد احمدی قسمت (۲)

معرفی کامل رشته مهندسی شهرسازی از زبان استاد احمدی قسمت (۲) -برنامه‌ریزی‌ شبکه‌های‌ زیرساختی‌ مثل‌ آب‌، برق‌ و تلفن‌ ـ برنامه‌ریزی‌ محیط‌ زیست‌ که‌ به‌ بررسی‌ خطرات‌ محیط‌ زیست‌ مثل‌ سیل‌ و زلزله‌ می‌پردازد و…

معرفی کامل رشته مهندسی شهرسازی از زبان استاد احمدی قسمت (۱)

معرفی کامل رشته مهندسی شهرسازی از زبان استاد احمدی قسمت (۱) مقدمه ای برای معرفی رشته مهندسی شهرسازی : در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، جمعیت کشور ما به ۱۲۰ میلیون نفر خواهد رسید که ۸۰…
تماس تلفنی