برچسب: معرفی رشته ها

استاد احمدی و معرفی رشته جغرافیا قسمت (۲)

استاد احمدی و معرفی رشته جغرافیا قسمت (۲) درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل: دروس‌ مشترک‌ در‌ شاخه‌های‌ مختلف جغرافیا: جغرافیای‌ آب‌ها، جغرافیای‌ خاک‌ها، جغرافیای‌ زیستی‌، آب‌ و هوای‌ ایران‌، ژئومورفولوژی‌ ایران‌، منابع‌ و مسائل‌…

استاد احمدی و معرفی رشته جغرافیا قسمت (۱)

استاد احمدی و معرفی رشته جغرافیا قسمت (۱) مقدمه ای بر معرفی رشته جغرافیا : “جغرافیا؛ یعنی کشور شناسی” این، دیدگاهی است که در ذهن بسیاری از دانش‌آموزان وجود دارد. زیرا دانش‌آموزان در کتاب جغرافیای…

دیدگاه استاد احمدی در رشته باستان شناسی

دیدگاه استاد احمدی در رشته باستان شناسی مقدمه ای بر معرفی رشته باستان شناسی : باستان‌شناس فردی است که در محل‌های باستانی کاوش می‌کند، یافته‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد و پس از تعیین ارزش…

راهکارهای آشنایی بیشتر با مفهوم تاریخ از استاد احمدی قسمت (۲)

راهکارهای آشنایی بیشتر با مفهوم تاریخ از استاد احمدی قسمت (۲)   دایره ‌المعارف بریتانیکا در معرفی علم تاریخ می‌گوید: “تاریخ، قواعدی است که ثبت وقایع مؤثر بر مردم یک ملت را با حفظ تسلسل…

راهکارهای آشنایی بیشتر با مفهوم تاریخ از استاد احمدی قسمت (۱)

راهکارهای آشنایی بیشتر با مفهوم تاریخ از استاد احمدی قسمت (۱) باتوجّه به این‌که رشته تاریخ از جمله نخستین رشته‌های تحصیلی در دارالمعلمین مرکزی و سپس عالی بود و پس از تأسیس دانشگاه تهران نیز…

استاد احمدی رشته امور گمرکی را چگونه معرفی میکند؟

استاد احمدی رشته امور گمرکی را چگونه معرفی میکند؟ مقدمه ای برای معرفی رشته امور گمرکی : نقش مهم و حساس گمرک در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و اجرای مطلوب سیاست‌های تجارت خارجی…
تماس تلفنی