برچسب: معرفی رشته های انسانی

استاد احمدی و معرفی رشته جغرافیا قسمت (۲)

استاد احمدی و معرفی رشته جغرافیا قسمت (۲) درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل: دروس‌ مشترک‌ در‌ شاخه‌های‌ مختلف جغرافیا: جغرافیای‌ آب‌ها، جغرافیای‌ خاک‌ها، جغرافیای‌ زیستی‌، آب‌ و هوای‌ ایران‌، ژئومورفولوژی‌ ایران‌، منابع‌ و مسائل‌…

استاد احمدی و معرفی رشته جغرافیا قسمت (۱)

استاد احمدی و معرفی رشته جغرافیا قسمت (۱) مقدمه ای بر معرفی رشته جغرافیا : “جغرافیا؛ یعنی کشور شناسی” این، دیدگاهی است که در ذهن بسیاری از دانش‌آموزان وجود دارد. زیرا دانش‌آموزان در کتاب جغرافیای…

دیدگاه استاد احمدی در رشته باستان شناسی

دیدگاه استاد احمدی در رشته باستان شناسی مقدمه ای بر معرفی رشته باستان شناسی : باستان‌شناس فردی است که در محل‌های باستانی کاوش می‌کند، یافته‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد و پس از تعیین ارزش…

راهکارهای آشنایی بیشتر با مفهوم تاریخ از استاد احمدی قسمت (۲)

راهکارهای آشنایی بیشتر با مفهوم تاریخ از استاد احمدی قسمت (۲)   دایره ‌المعارف بریتانیکا در معرفی علم تاریخ می‌گوید: “تاریخ، قواعدی است که ثبت وقایع مؤثر بر مردم یک ملت را با حفظ تسلسل…

توصیف رشته الهیات و معارف اسلامی از استاد احمدی قسمت (۲)

توصیف رشته الهیات و معارف اسلامی از استاد احمدی قسمت (۲)   گرایش‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی‌: گرایش‌ تاریخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی‌، دانشجویان‌ را با تاریخ‌ و جغرافیای‌ ممالک‌ اسلامی‌ آشنا…

توصیف رشته الهیات و معارف اسلامی از استاد احمدی قسمت (۱)

توصیف رشته الهیات و معارف اسلامی از استاد احمدی قسمت (۱) مقدمه ای بر معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی : معرفت به معنای شناخت است. شناختی که اولین مرحله از آشنایی و قدم گذاشتن…
تماس تلفنی