برچسب: معرفی رشته های هنر

استاد احمدی و بیان اصول رشته مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات

استاد احمدی و بیان اصول رشته مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات مقدمه ای بر مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات : جهان در آستانه تحولی ژرف و در کار پا نهادن به عصری تازه است و…
تماس تلفنی