برچسب: مفهوم کنکور

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش پنجم )

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش پنجم ) رمز موفقیت در کنکور چیست؟ سوالی که ممکن است برای تمام داوطلبان کنکور ایجاد شده باشد، این مسئله است که رمز…

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش چهارم )

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش چهارم ) آزمون کنکور در ایران در کشورهای مختلف معیارهای بسیار مختلفی برای گزینش دانش آموزان در رشته ها و دانشگاه های مختلف…

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش سوم )

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش سوم ) رشته انسانی در کنکور سراسری در گروه نظری رشته انسانی یکی دیگر از رشته های مهم به شمار می رود که…

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش دوم )

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش دوم ) رشته های مختلف کنکوری کنکور از رشته های مختلفی تشکیل شده است که هر کدام از آنها دارای اهمیت بسیار خاصی…

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش اول )

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش اول ) کنکور چیست؟ کنکور چگونه برگزار خواهد شد؟ چگونه در کنکور به موفقیت برسیم؟ تمامی سوالاتی می باشد که می تواند ذهن…
تماس تلفنی