برچسب: پشت کنکوری

برنامه ریزی استاد احمدی برای اینکه پشت کنکور نمانیم

برنامه ریزی استاد احمدی برای اینکه پشت کنکور نمانیم ۱- غافل شدن از نقاط قوت یکی از اشتباهات بزرگ من که در اولویت اول قرار دادم غافل شدن از نقاط قوت بود. من در درس…
تماس تلفنی