برچسب: چگونه 4 ساعت بخوابیم

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش دهم )

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش دهم ) !!!! نمیتونی !!!! میدونی چرا ثابت کردن این موضوع ، اینقدر براش اهمیت داره ؟! چون قسم خورده ! چون خودش…

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش نهم )

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش نهم ) آره یا نه؟ میخوای یا نمیخوای؟ خستگی ، خواب ، بی پولی ، بیماری ، کسالت ، غر غر و نق…

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش هشتم )

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش هشتم ) آره یا نه؟ میخوای یا نمیخوای؟ آره شاید محدودیت باشه شاید تمام دست و پات از خاکی های مسیر تاول بزنه،…

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش هفتم )

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش هفتم ) چرت زدن‌های دیرهنگام ممنوع اگر به خواب بعدازظهر عادت دارید، زمان آن کمی بعد از صرف ناهار و مدت آن هم…

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش ششم )

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش ششم ) نکات طلایی برای خواب داوطلبان ساعت خواب باید معین و مشخص باشد اگر از بسیاری از والدین بپرسیم که فرزندتان شب‌ها…

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش پنجم )

استاد احمدی از روشهای موثر در درمان بیخوابی دانش آموزان میگوید (بخش پنجم ) تنظیم خواب برای درس خواندن , چگونه ۴ ساعت بخوابیم , راز کاهش خواب کنکوری ها , مشاوره تجربی , مشاوره…
تماس تلفنی