برچسب: کنکور چیست

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش اول )

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش اول ) کنکور چیست؟ کنکور چگونه برگزار خواهد شد؟ چگونه در کنکور به موفقیت برسیم؟ تمامی سوالاتی می باشد که می تواند ذهن…
تماس تلفنی