برچسب: یادگرفتن

استاد احمدی تفاوت حفظ کردن و یادگرفتن در آموزش را بیان میکند

استاد احمدی تفاوت حفظ کردن و یادگرفتن در آموزش را بیان میکند خیلی‌ها را می‌بینید که در مدرسه بهترین نمره‌ها را می‌گیرند چون فهمیده‌اند که قبل از امتحان چطور درس بخوانند که سر جلسه مطالب…
تماس تلفنی