برچسب: یادگیری

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش دوم )

پاسخ استاد احمدی به سوال دانش آموزان درباره مفهوم کنکور ( بخش دوم ) رشته های مختلف کنکوری کنکور از رشته های مختلفی تشکیل شده است که هر کدام از آنها دارای اهمیت بسیار خاصی…

شیوه استاد احمدی برای برنامه ریزی درسی قسمت (۴)

شیوه استاد احمدی برای برنامه ریزی درسی قسمت (۴) روش صحیح برنامه ریزی ماهانه برای کنکور: دانش آموزان و داوطلبان برای برنامه ریزی کنکور ماهانه، باید همان دستورالعمل هایی را که در برنامه هفتگی ذکر…

تکنیک PQRS از استاد احمدی

تکنیک PQRS از استاد احمدی اساس امر مطالعه و خواندن بدون فراموشی، یادگیری و حافظه است. در این جا با تکنیک” PQRST” که مخفف آن در زبان انگلیسی، “Preview” مرور اجمالی، “Question” سوال، “Read” خواندن،…
تماس تلفنی